טופס הרשמה למכינות - מחזור תשפ"ב

ההרשמה למכינות קדם צבאיות לשנה זו נסגרה.
ההרשמה לשנה הבאה תיפתח בספטמבר הבא.
בהצלחה לכל המועמדים