תקנון הגיוס המשותף למכינות – תשפ"ג

לוח זמני הגיוס המשותף:

גיוסים והרשמה:

 • 1/9/22: פתיחת ההרשמה למועמדים
 • ספטמבר-דצמבר: קיום ימי חשיפה לתלמידי י"ב

דירוג ושיבוץ:

 • 31/12/22: פתיחת סגירת ההרשמה
 • 1/1/23: פתיחת דירוג המכינות על ידי המועמדים לתקופה של 3 שבועות
 • 22/1/23: נעילת הדירוג למועמדים 
 • 7/2/23: פרסום תוצאות השיבוץ לכלל המועמדים
 • 14/2/23:  עד לתאריך זה יש לגבות דמי מקדמה מהמועמדים (ויש מחויבות לשמור להם המקום, מי שלא שילם עד תאריך זה המכינה אינה מחויבת כלפיו)
 • פברואר-מרץ 2023:  הגשת דח"שים למשרד הבטחון
 • מעמד התקנון:

  תקנון זה מרכז את הנהלים המחייבים את כלל המכינות הלוקחות חלק במערך הגיוס המשותף המנוהל על ידי מועצת המכינות. כל מכינה המעוניינת לקחת חלק במערך מחויבת לשמור על נהלים אלו כדי לכבד את השותפות בין המכינות ולסייע להצלחתה. חריגה מנהלים אלו מהווה פגיעה משמעותית בשותפות בין המכינות וביכולת לקיים תהליך מיון הוגן עבור המכינות והמועמדים.

  התקנון יהא שקוף וחשוף לציבור – גרסה מצומצמת שלו תפורסם ותהיה זמינה למועמדים, להוריהם ולכל המעוניין לעיין בו. 

   הרשמת מועמדים למכינות:

  • ההרשמה המקוונת נפתחת למועמדים בתחילת חודש ספטמברכתובת הרישום:  reg.mechinot.org.il
  • כל מועמד ימלא את פרטיו בטופס הרישום ויסמן את שמות המכינות שהוא מעוניין לבדוק.
  • כמות המכינות אליהן ניתן להירשם תהיה מוגבלת ל-6 מכינות בלבד.
  • הרישום למכינות יהא כרוך בתשלום סמלי של 20₪, התשלום יתבצע באמצעות עמוד סליקת אשראי שיוטמע בעמוד הרישום.
  • מועמדים שמתקשים בתשלום זה מסיבה כלשהי יוכלו להגיש בקשה מיוחדת להרשמה ללא תשלום, רק בקשות חריגות יתקבלו.
  • מועמד אשר נרשם למערכת יכול לערוך שינויים ברשימת המכינות שלו באמצעות לחיצה על הלחצן "עריכת הרשמה קיימת" באתר הרישום.
  • כל מועמד המעוניין להשתבץ למכינה מחויב להירשם דרך טופס הרישום. לא יתאפשר שיבוץ של מועמד שאינו רשום במאגר.
  • ניתן ליצור קשר ראשוני עם המועמד דרך המערכת על ידי שליחת הודעה בטקסט חופשי. ההודעה תישלח דרך כתובת המייל שניתנה מכל מכינה לשימוש במערכת.
  • באחריות המכינה ליצור קשר עם כלל המועמדים הנרשמים אליה תוך שבועיים מהמועד בו נרשמו. (להוציא מועמדים שנרשמו בחודש ספטמבר, יצירת הקשר תחל לאחר תקופת החגים)
  • כל מכינה תצהיר בתחילת השנה על כמות המועמדים שברצונה למיין. כשכמות המועמדים הרשומים אליה תגיע למספר עליו הצהירה, ההרשמה למכינה זו תיסגר
  • המכינה תהא מחויבת ליצור קשר עם כלל המועמדים שנרשמו אליה ולמיין אותם, לפחות מיון ראשוני.
  • הודעות לאחר המיון:

  • יש לשלוח לכל מועמד/ת הודעה בכתב תוך 3 שבועות ממועד המיון בו השתתף המעדכנת על אופן התרשמות המכינה ממנו.
  • ההודעה שתישלח למועמד תהיה אחת מתוך ההודעות שנקבעו מראש בניסוח אחיד.
  • יובהר למועמדים שהתוצאות הסופיות יתקבלו רק לאחר פרסום קביעת השיבוץ הממוחשב ב-7.2.
  • מותר לשוחח עם המועמדים בטלפון בנוסף לשליחת ההודעה הכתובה, אך יש להיצמד לנוסח הכתוב כדי לא להטעות. עם זאת, למועמדים יובהר כי רק ההודעה בכתב מחייבת ואין להסתמך על הודעות בעל פה. 


    
    תוכן ההודעות:

  1. קבלה מובטחת
    
   ל______ שלום רב,
    אנו מודים לך על המאמץ והרצון להשתלב במכינה.
    אנו שמחים להודיע לך שנמצאת מתאים/ה במיוחד למכינה שלנו לשנת הלימודים הבאה.
    בעקבות כנס הגיוס שבו השתתפת ולאחר דיון בצוות המכינה, הוחלט כי אנו מעוניינים בקבלתך למכינה, ומתחייבים לשמור מקום עבורך בתהליך השיבוץ בממוחשב.
    יש להדגיש שהתחייבות זו שלנו אינה דורשת ממך תשובה או התחייבות בשלב זה ועד לשלב הכנסת הדירוגים שלך למערכת השיבוץ הממוחשב.
    שיבוצך למכינה מובטח כל עוד תסמן/י אותנו במקום כלשהו בדירוג שאת/ה מזין/ה למערכת השיבוץ, אלא אם תשובץ/י למכינה שאותה תדרג/י בעדיפות גבוהה יותר.
  2. קבלה לא מובטחת
    
   ל______ שלום רב,
    שלום רב, אנו מודים לך על המאמץ והרצון להשתלב במכינה.
    בשלב זה איננו יכולים להתחייב על קבלתך למכינה מפאת מספר המועמדים הרב, על אף שהתרשמנו כי את/ה מתאים/ה.
    בשלב הדירוג את/ה מתבקש/ת לדרג את המכינות על פי העדפותייך האישיות, כל עוד תדרג/י את המכינה קיים סיכוי שתשובץ אליה אך הדבר תלוי במספר המועמדים ומכסות הקבלה.

    
   הקבלה למכינות תיקבע באופן סופי רק בשיבוץ הממוחשב, בינתיים אנו ממליצים לך לבחון גם מכינות נוספות.
  3. המשך מיונים
    ל______ שלום רב,
    אנו מודים לך על המאמץ והרצון להשתלב במכינה.
    בשל מספר המועמדים הרב אנו מבצעים שלב מיונים נוסף אליו מוזמנים מי שנמצאו מתאימים בשלב המיון הראשון, אנו שמחים להזמינך לשלב המיון השני והאחרון.
    נא צור קשר עם המכינה לתיאום ההשתתפות בשלב השני.
  4. אי קבלה
    ל______ שלום רב,
    אנו מודים לך על המאמץ והרצון להשתלב במכינה.
    אנו מבקשים להודיע לך כי החלטנו שלא להמשיך את תהליך המועמדות שלך למכינה בשנה הנוכחית.
    הודעה זו אינה באה לקבוע כי אינך מתאים/ה לכלל המכינות אלא רק למכינה שלנו, ואנו ממליצים לך להמשיך לבחון מכינות נוספות.
    בהצלחה בהמשך הדרך!

  דירוג המועמדים למכינות:

  • בתום תקופת ההרשמה, תינתן תקופה של 3 שבועות למכינות ולמועמדים לדירוג העדפותיהם.
  • כל מכינה תדרג את המועמדים שהתמיינו אליה על פי העדפה כאשר מועמדים שקבלתם הובטחה להם יסומנו ב-*. שאר המועמדים ידורגו מספרית; המספר הנמוך ביותר מסמל את הדירוג הגבוה ביותר, לדוגמה: 1- מקום ראשון, 2- מקום שני וכך הלאה.
  • לא ניתן להבטיח מקום במכינה לכמות מועמדים העולה על כמות התקנים האמיתית של המכינה. כלומר, אם המכינה קיבלה 40 ההקצאות דחיית שירות ממשרד הביטחון, היא תוכל להבטיח מקום רק ל-40 מועמדים ולדרג אותם ב-*.
  • מכינות שיבטיחו מקום ליותר חניכים מאשר הכמות המותרת להן יחוייבו להודיע לחלק מהמועמדים (על פי גודל החריגה) על ביטול ההתחייבות והורדת הסטטוס שלהם לרשימת המתנה (דירוג רגיל).
  • לא ניתן יהיה לשבץ מועמד אשר לא נרשם למכינה דרך אתר ההרשמה הרשמי של מועצת המכינות, לכן יש להפנות את כלל המועמדים לאתר זה.
  • חל איסור לשאול את המועמדים על העדפותיהם ו/או להתנות את קבלתם באופן הזנת ההעדפות שלהם.
  • אין להבטיח למועמדים קבלה למכינה אם הם לא סומנו במקום הראשון על ידי המכינה (*).
  • רשימות השיבוץ יינתנו למועמדים עד ה-7.2.
  • המכינה מחויבת לקלוט את המועמדים ששובצו אליה דרך השיבוץ הממוחשב.
  • במידה ונמצא פגם בהתנהלות של אחת המכינות בתהליך השיבוצים באופן שהביא לפגיעה במועמד אחד או יותר המכינה תהא מחויבת לקלוט את המועמד/ים שנעשה לו/הם עוול, בין אם הטעות נעשתה במודע או שלא במודע.
  • המועמדים ידרגו את המכינות בהן ביקרו באמצעות לחיצה על "דירוג ההעדפות שלי" באתר הרישום.

   

  לאחר השיבוץ:

  • למועמדים שלא שובצו לאף מכינה תינתן האפשרות להצהיר על רצונם לחפש מסגרת אחרת ופרטיהם ירוכזו ברשימה מסודרת.
  •  מכינות שנותרו להן מקומות פנויים, עקב אי עמידה במכסות או עקב נשירה, יוכלו לקבל את רשימת המועמדים שלא שובצו ומעוניינים במסגרת אחרת וליצור איתם קשר.
  • במידה והמכינה מעוניינת ליצור קשר עם מועמדים שהתמיינו אליה היא מחויבת לבדוק לפני כן האם המועמד שובץ למכינה אחרת. חל איסור על יצירת קשר עם מועמד ששובץ למכינה אחרת.
  • במקרה שמועמד מבקש לעבור למכינה אחרת, אליה לא שובץ, והמכינה מוכנה לקבלו, ראשי שתי המכינות צריכים לדבר ביניהם ולהסכים לשינוי, שינוי שיבוץ ייעשה רק בהסכמת ראשי שתי המכינות.

   

  תשלום דמי הרשמה למכינה:

  עם קבלת ההודעה על קבלה למכינה ב-7.2, על המכינה לשלוח למועמדים הבהרה כי השלמת ההרשמה נעשית על ידי תשלום מקדמה של סכום שקבעה הכינה המהווה דמי רצינות. יש לגבות את התשלום עד ל-14.2.

  סכום התשלום ייקבע על ידי המכינה. מועמד שלא השלים את הרשמתו באמצעות תשלום המקדמה – המכינה לא מחויבת אליו. ההודעה על דרישת התשלום תהא מוטמעת בהודעת השיבוץ הרשמית שתישלח למועמדים. 

   

  לשאלות, הבהרות ופרטים נוספים ניתן לפנות לעדן מהרט

  054-8097433

  Gius@mechinot.org.il